חנן בראל

ייעוץ שוטף לפרטיים ולחברות בנושאי תכנון ובניה ובחינה כלכלית של פרוייקטים בתחום הנדל"ן, קידום פרויקטים של בינוי ורישוי מול רשויות מינהל, רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה וכדומה


עיקר תחומי התמחות