חנן בראל

ייעוץ שוטף לפרטיים ולחברות בנושאי תכנון ובניה ובחינה כלכלית של פרוייקטים בתחום הנדל"ן, קידום פרויקטים של בינוי ורישוי מול רשויות מינהל, רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה וכדומה