אלקטרה בניה – חנה רובינא הרצליה

פרויקט של חברת אלקטרא בניה שסייענו בקבלת טופס 4 עבורו
פרויקט של חברת אלקטרא בניה שסייענו בקבלת טופס 4 עבורו
פרויקט של חברת אלקטרא בניה שסייענו בקבלת תעודת גמר