מעונות יפו – סולל בונה

טופס 4 לפרויקט מעונות יפו של חברת סולל בונה